Những Tình Khúc
Vượt Thời Gian  
Happy New Year
Nhạc Tiền Chiến - Chọn Lọc Số 1
Nhạc Tiền Chiến - Chọn Lọc Số 2
Nhạc Tiền Chiến - Chọn Lọc Số 3
Nhạc Lam Phương
Nhạc Văn Phụng
Nhạc Mùa Thu
Nhạc Giáng Sinh
Nhạc Giáng Sinh 2
Mừng Nắng Xuân Về
Tiếng Hát Sĩ Phú
Chương Trình Dạ Lan
Nhạc Xuân Và Chiến Sĩ
Ban Hợp Ca Thăng Long
Nhạc Anh Thy
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh
Tiếng Hát Hùng Cường
Tiếng Hát Anh Ngọc
Tiếng Hát Thái Thanh
Nhạc Giáng Sinh 2